Ze względu na wyjątkowo dużą dostępność zamienników układów dolotowych nasuwa się pytanie:

„Co sprawia, że układy dolotowe Eventuri są lepsze?”

Od konkurencji odróżniają nas trzy podstawowe elementy:

  1. Opatentowana konstrukcja obudowy filtra Eventuri
  2. Niestandardowe filtry
  3. Tworzenie rozwiązań kompleksowych

Opatentowana obudowy filtra Eventuri

Nawet na pierwszy rzut oka, układ dolotowy Eventuri różni się od układów dolotowych dostępnych na rynku. W przeciwieństwie do większości układów dolotowych, w których stosowana jest taka sama konfiguracja filtra stożkowego, rury dolotowej i osłony termicznej, opatentowana konstrukcja Eventuri jest zupełnie inna.

ZAMIENNIKI UKŁADÓW DOLOTOWYCH

Większość zamienników układów dolotowych obejmuje filtr stożkowy połączony z rurą dolotową oraz osłonę termiczną. W takiej konfiguracji, powietrze przepływa przez podstawę filtra o większej średnicy do rury dolotowej o mniejszej średnicy na względnie krótkim odcinku. Na podstawie filtra, często stosowane są trąbki dolotowe, kompensujące różnicę wymiarów, przy czym są one zwykle niewielkie. Nagła zmiana geometrii wpływa ujemnie na parametry przepływu, w rezultacie czego ograniczeniu ulega reakcja na otwarcie przepustnicy, a wzrost wydajności w stosunku do fabrycznie montowanych układów dolotowych jest zwykle niewielki. Poniższy schemat przedstawia standardowy zamiennik układu dolotowego z filtrem stożkowym zamocowanym do rury dolotowej silnika. W filtrze wykorzystano standardową trąbkę dolotową oznaczoną kolorem żółtym.

UKŁAD DOLOTOWY EVENTURI

Eventuri to nowy, opatentowany typ konstrukcji układu dolotowego, wykorzystujący filtr stożkowy o konstrukcji odwróconej, niepodłączony bezpośrednio do rury dolotowej. Wyeliminowanie bezpośredniego połączenia pomiędzy filtrem a rurą dolotową powoduje, że filtr nie decyduje o parametrach przepływu powietrza, które w tym przypadku zależą od konstrukcji obudowy z włókna węglowego, zapewniającej płynny przepływ powietrza do rury dolotowej bez nagłych zmian geometrii. Oznacza to, że zapewnione są warunki przepływu laminarnego przez układ dolotowy i tym samym wyższa sprawność pracy całego układu. Ponadto, obudowa w kształcie lejka przypomina dyszę Venturiego, w której płynne zmniejszenie pola przekroju poprzecznego na całej długości obudowy powoduje zwiększenie prędkości przepływu powietrza. Cała obudowa działa jak duża trąbka dolotowa. Podczas jazdy, oznacza to wzrost mocy silnika przy jednoczesnej płynnej regulacji, jak również wyraźniejszą reakcję na otwarcie przepustnicy, ze względu na brak ograniczeń przepływu powietrza przez nagłe zmiany geometrii oraz utrzymanie warunków przepływu laminarnego na całej długości układu. Poniższy schemat przedstawia układ dolotowy Eventuri wykorzystujący odwrócony filtr zamontowany w obudowie Eventuri. Duża trąbka dolotowa jest oznaczona kolorem żółtym.

Niestandardowe filtry Eventuri

Jako uzupełnienie naszych wyjątkowych obudów, wszystkie dostępne filtry są przeznaczone do montażu w konfiguracji odwróconej, zapewniając optymalny przepływ powietrza przez układ. Szczegółowy opis filtrów dostępny jest w sekcji FILTERS.

Rozwiązania kompleksowe

Ostatni, równie istotny etap projektowania naszych rozwiązań to koncepcja rozwiązania kompleksowego. Wkładamy wiele wysiłku w zapewnienie, że nasze obudowy filtrów są zasilane powietrzem otoczenia w najbardziej optymalny sposób. Umożliwienie filtrom zasysania ogrzanego powietrza z przedziału silnika jest bezcelowe, a po osiągnięciu wysokiej temperatury przedziału silnika, w wielu przypadkach wiąże się z utratą mocy w stosunku do fabrycznie montowanych układów dolotowych. Użycie osłony termicznej nie jest zwykle wystarczające – wymagana jest również metoda doprowadzenia zimnego powietrza do układu dolotowego. Niektóre firmy stosują do tego celu „czerpnie” powietrza, przy czym zwykle są to płaskie elementy, praktycznie prostopadłe do wlotu powietrza. Nie jest to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o przekierowanie powietrza z dużą prędkością. Czerpnie naszej konstrukcji o zakrzywionej powierzchni czołowej zapewniają optymalne wymiary i płynne przekierowanie doprowadzanego powietrza do filtrów. Pozwala to uniknąć zasysania ogrzanego powietrza z przedziału silnika oraz utrzymać temperaturę powietrza dolotowego na możliwie niskim poziomie.

Poprzez zapewnienie optymalnego i naturalnego kształtu czerpni, przewodów, obudowy i rur dolotowych – zainwestowaliśmy wiele czasu i wysiłków w zapewnienie płynnej ścieżki przepływu powietrza, która gwarantuje najwyższą sprawność całego układu.

 

Na drodze

Dzięki płynnej ścieżce przepływu powietrza do przepływomierza/układu dolotowego silnika oraz dostarczeniu zimnego powietrza do filtrów, zwiększa się wydajność pracy silnika oraz następuje poprawa właściwości jezdnych pojazdu:

  • Reakcja na otwarcie przepustnicy jest bardziej wyraźna, dzięki utrzymaniu natężenia przepływu powietrza w układzie dolotowym przez zjawisko Venturiego.
  • Zwiększa się moment obrotowy w dolnym i średnim zakresie prędkości obrotowej, poprawiając właściwości jezdne. Pojazd wydaje się bardziej agresywny i chętny do jazdy.
  • Wzrasta moc w górnym zakresie prędkości obrotowej, poprzez wyeliminowanie ograniczeń w doprowadzeniu zimnego powietrza.

Wzrost wydajności oraz poprawa wrażeń akustycznych zapewniają wyjątkową przyjemność z jazdy.